Country
Свобода вибору
Свобода вибору

Договір публічної оферти для авіа, залізничних, автобусних квитків

Договір публічної оферти 

про надання послуг бронювання, оформлення та продажу квитків та інших послуг за допомогою технічних можливостей інтернет-сайту TICKETS.UA 

Зміст Договору публічної оферти: 
1. Предмет договору публічної оферти між клієнтом та інтернет-сайтом TICKETS.UA 
2. Терміни та визначення, використані у даному договорі 
3. Використання веб-сайту 
4. Реєстрація на сайті 
5. Загальні правила: бронювання, купівля, розрахунки, порядок оплати 
6. Додаткові особливості користування сервісами сайту:   

·         Авіаквитки

·         Залізничні квитки

·         Автобусні квитки

7. Права, обов’язки та відповідальність сторін 
8. Порядок вирішення спорів 
9. Заборонена діяльність 
10. Пояснювальні зауваження 
11. Обставини непереборної сили 
12. Розірвання договору-оферти 
13. Термін дії договору-оферти 
14. Конфіденційність даних 
15. Боротьба з шахрайством 
16. Авторські права 
17. Реквізити системи 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ МІЖ ЗАМОВНИКОМ ТА ІНТЕРНЕТ-САЙТОМ TICKETS.UA 
1.1. Даний Договір публічної оферти про надання послуг бронювання, оформлення та продажу квитків та інших послуг за допомогою технічних можливостей інтернет-сайту TICKETS.UA, (далі — «Договір»), укладається між ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ», якому належать майнові та немайнові права на інтернет-сайт Tickets.ua, та користувачем. 
1.2. Замовляючи послуги через інтернет-сайт TICKETS.UA, користувач погоджується з умовами Договору, викладеними нижче. 
1.3. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» зобов’язується надати користувачеві послуги бронювання, оформлення, продажу квитків та інші послуги, відповідно до умов даної оферти, а користувач зобов’язується сплатити послуги за встановленою вартістю. 
1.4. Даний публічний договір-оферта вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Користувачем своєї згоди з його умовами, шляхом встановлення відповідної позначки у діалозі бронювання на інтернет-сайті TICKETS.UA, після чого публічний Договір вважається базовим документом в офіційних взаємовідносинах між ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» та користувачем. 
1.5. Даний договір, а також інформація про послуги, представлена на інтернет-сайті TICKETS.UA, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України. 
1.6. До відносин між Користувачем та ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» застосовуються положення чинного законодавства України. 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ У ДАНОМУ ДОГОВОРІ 
Термини «ми», «нас», «наше» та «TICKETS.UA» — належать Товариству з Обмеженою Відповідальністю «ТІКЕТС.ЮЕЙ» (ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ»), наділеному правом від імені та за рахунок Перевізників і Постачальників послуг здійснювати оформлення та продаж Послуг. 

Сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний веб-сайт, що належить ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ»), розташований в мережі Інтернет за адресою http://tickets.ua, а також сайт субагента: http://onlinetickets.world, через які забезпечується відображення інформації про розклад рейсів, тарифи і перевізну плату, збори, наявність місць для здійснення транспортних та інших видів послуг, що надають перевізники та/або виконавці послуг. Використання Сайту врегульовано нормами цього Договору та чинного законодавства України. 

Акцепт оферти — повне та беззаперечне прийняття умов Договору-оферти, шляхом виконання Користувачем дій, що виявляють намір використання Сайту для оформлення Послуг. 

Акцепт — це відповідь особи, якій адресована оферта, про її прийняття. Виконання особою, яка отримала оферту, у строк, визначений для її акцепту, дій щодо виконання вказаних у ній умов договору (оплата послуг та ін.), вважається акцептом. 

У випадку прийняття викладених нижче умов, фізична особа, що виконує акцепт даної оферти, стає  Замовником  (далі — Користувач, Покупець, Клієнт), акцепт оферти рівносильний укладанню договору на умовах, викладених в оферті. 

Оферта — даний документ, опублікований в мережі Інтернет за адресою: https://onlinetickets.world/publ-oferta2.

Замовлення, Бронювання, Бронь — належним чином оформлений запит Замовника на отримання Послуг, самостійно обраних на Сайті, що передбачає закріплення Замовником обраної на Сайті послуги за конкретною особою (або особами). Бронювання може передбачати повну або часткову оплату в момент створення броні, або оплату у відведений для цього термін після створення броні на сайті. Неоплачене бронювання означає, що замовлення зарезервоване на визначений період часу і протягом цього часу може бути продане лише Клієнтові, який здійснив дане Замовлення. Стан бронювання визначається його статусом, що відображається у розділі«Мій квиток». 

Послуга — комплекс дій, що надається Покупцю Постачальником послуг та/або Перевізником після оплати. Обсяг Послуги та початок її надання обираються Користувачем самостійно при створенні Замовлення із запропонованих на Сайті варіантів. Згідно з умовами цього Договору, Перевізники та Постачальники послуг не зобов’язані надавати Клієнтам будь-які інші послуги, окрім тих, що були вказані при створенні Замовлення на сайті TICKETS.UA. Перелік послуг, наданих Клієнту в рамках Замовлення може бути змінений Перевізником або Постачальником послуг в односторонньому порядку, без сповіщення Покупця. TICKETS.UA надає Послуги у відповідності до умов партнерських/агентських/субагентських договорів з Перевізниками та Постачальниками Послуг. 

Електронний пасажирський квиток, маршрутна квитанція, страховий поліс, електронний ваучер — електронно-цифровий документ, що зберігається в системі Постачальника Послуг або в глобальній Системі бронювання, містить повний набір даних про Послугу, відображає ідентифікаційні дані Продавця, Перевізника (Компанію, що надає Послугу), Покупця та Пасажирів, засвідчує придбання Послуги, підтверджує право вказаних в документі осіб скористатися Послугою, зобов’язує Перевізника (Компанію, що надає Послугу) надати Послугу. Надається Сайтом або безпосередньо Постачальником послуги Покупцю/Пасажиру у вигляді електронного документа: маршрутної квитанції/електронного квитка/страхового полісу/електронного ваучера. 

Система бронювання — інформаційна система, що містить відомості про повний перелік Послуг, доступних для бронювання та купівлі на Сайті. Зазначена інформація розміщується на сайті www.Tickets.ua відповідно до того, як вона представлена в системах бронювання безпосередніми постачальниками цих послуг (авіаперевізниками) або їх повноважними представниками. Інформація в системі бронювання може бути у будь-який момент змінена або доповнена, у зв'язку з цим Користувачеві пропонується використовувати систему бронювання в режимі «як є». 

Розділ «Мій квиток» — закрита зона сайту TICKETS.UA, доступна лише Користувачам, які пройшли процедуру реєстрації та авторизації, та містить підрозділи: 
 

1.     «Мої замовлення» — містить інформацію про всі Замовлення Користувача;

2.     «Дані покупця» — механізм для зберігання та редагування даних Покупця;

3.     «Дані пасажирів» — механізм для зберігання та редагування даних Пасажирів для подальших бронювань на Сайті;

4.     «Мої бонуси» — містить інформацію про поточний баланс та історію нарахування бонусів;

5.     «Налаштування облікового запису» — механізм для зміни пароля Покупця.

Користувач/Пасажир — дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років і має законне право вступати в договірні відносини з ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ», в тому числі розміщувати Замовлення або бронювати послуги на сайті www.TICKETS.UA, або вказана в якості отримувача послуг, або іншим чином користується послугами, придбаними на сайті www.TICKETS.UA, виключно для особистих, домашніх та інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Покупець може також бути і Пасажиром/Користувачем. 

Перевізник — компанія, яка безпосередньо надає Послугу з перевезення Пасажирів, обрану та оплачену за допомогою системи бронювання і оплати на Сайті. 

Постачальник Послуг — компанія, постачальник туристичних Послуг, запропонованих на сайті, що є офіційним, законним партнером Сайту. Постачальник Послуги може бути Компанією, що надає Послугу. 

Електронна платіжна система — юридична особа, технічна інфраструктура, що на договірній основі з ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» приймає платежі у Покупців Сайту за Послуги, запропоновані на Сайті. 

3. ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ 

3.1.  Користувач повинен ознайомитися з цим Договором та підтвердити свою згоду з його умовами при замовленні будь-якої Послуги на Сайті. 
3.2. Використання автоматизованої системи Інтернет-сайту www.TICKETS.UA та пов'язаних з ним сервісів означає, що Користувач повністю згоден із: 
 

·         умовами цього Договору;

·         будь-якими поправками до даного Договору;

·         викладеними на відповідних сервісах Сайту Правилами та Умовами придбання, використання і повернення Послуг, які в свою чергу підпорядковуються відповідним законам, нормативним актам та умовам Постачальників Послуг;

·         політикою конфіденційності;

·         політикою боротьби з шахрайством;

·         Договором-офертою Постачальника Послуги, якщо такий присутній на обраному сервісі Сайту, де Користувач здійснює бронювання, і який може бути запропонований Користувачеві незалежно від його згоди з даним Договором сайту TICKETS.UA. Всі договори, інформація про які розташована на даному Сайті, укладаються Покупцем безпосередньо з особами, що надають ці послуги;

·         якщо Користувач не згоден із Договором, він має право відмовитися від користування сервісами та послугами сайту TICKETS.UA.

3.3. Обов'язкові умови використання Інтернет-сайту Tickets.ua. Користувач підтверджує, що: 
 

·         користувачеві 18 і більше років.    

·         користувач має всі громадянські права та володіє повною правоздатністю і дієздатністю.

·         користувач буде користуватися цим Сайтом виключно відповідно до даного Договору.

·         вся інформація, яку Користувач подає на цьому Сайті, є правдивою, точною, актуальною і повною.

·         користувач буде користуватися цим Інтернет-сайтом лише для того, щоб здійснювати бронювання/купівлю Послуг для себе або для інших фізичних осіб, від імені яких він має юридичне право діяти.

3.4. Засоби інформаційної підтримки супроводу замовлень, що здійснюються Інтернет-сайтом www.TICKETS.UA: 
 

1.     Інтернет-сайт www.TICKETS.UA надає Користувачам можливість отримання консультацій у цілодобовому режимі з питань бронювання, оформлення, продажу, отримання, обміну або повернення Послуг. Для одержання даних консультацій слід звертатися до Служби підтримки.

2.     Легітимність електронних повідомлень: електронна пошта — це основний канал комунікації між Сайтом та Покупцем. Користувач погоджується з тим, що всі отримані від Сайту листи в електронній формі відповідають тим самим юридичним вимогам, що і комунікація у фізичній роздрукованій формі.

4. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ 

4.1. Для того, щоб скористатися послугами Інтернет-сайту, Користувач в обов'язковому порядку повинен пройти процедуру реєстрації на веб-сайті. При реєстрації Користувачем повинні бути вказані наступні дані: 
 

·         адреса електронної пошти (згодом використовується як логін);

·         прізвище, ім'я;

·         контактний телефон.

4.2. Пароль генерується автоматично і надсилається Користувачеві на електронну пошту після реєстрації. 
4.3. Створити обліковий запис на Сайті Користувач може 3 способами: 
 

1.     Повна реєстрація через форму на Сайті.

2.     Експрес-реєстрація через форму на Сайті з використанням профілю у Facebook, однак згодом Користувач зобов'язується надати всі вищеперелічені дані.

3.     Автоматичне отримання доступу в обліковий запис після створення замовлення.

4.4. Користувач має право вільно, у будь-який час користуватися доступом до своїх замовлень та персональної інформації, розміщеної на Сайті, використовуючи свою адресу електронної пошти, що була вказана при створенні замовлення та пароль, отриманий на електронну пошту після реєстрації. За необхідності можна скористатися функцією нагадування пароля на Сайті. 
4.5. Під час реєстрації (оформлення квитків) на сайті www.TICKETS.UA Користувач погоджується: 
 

1.     Дотримуватися Правил Договору, а також умов, передбачених політикою конфіденційності, політикою боротьби з шахрайством, усіма змінами та доповненнями, які можуть бути додані в даний Договір.

2.     Своєчасно оновлювати свої контактні дані, вказані в профілі реєстрації, слідкувати за їх точністю та актуальністю.

3.     Зберігати в таємниці дані для авторизації на Сайті.

4.     Отримувати комерційну інформацію про туристичні послуги www.TICKETS.UA.

4.6. Якщо у Користувача є свій обліковий запис на www.TICKETS.UA (розділ «Мій квиток»), він матиме доступ до інформації свого облікового запису, а також нестиме повну відповідальність за будь-яке використання свого облікового запису. Будь-які дії, здійснені з розділу «Мій квиток», з використанням облікових даних Користувача (email та пароль) вважаються виконаними Користувачем особисто. 
4.7. Покупець може відмовитися від використання Сайту, видаливши свої облікові дані та особистий акаунт «Мій квиток». Запит на видалення повинен бути надісланий з електронної адреси, зареєстрованої на Сайті, на електронну пошту Служби підтримки:info@tickets.ua. Після видалення у Користувача не буде можливості відновити записи розділу «Мій квиток» (включаючи список замовлень на всіх сервісах, накопичені бонуси, облікові дані). 
4.8. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» не несе відповідальності за точність та правильність інформації, наданої Користувачем при реєстрації. 

5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА: БРОНЮВАННЯ, КУПІВЛЯ, РОЗРАХУНКИ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

5.1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. БРОНЮВАННЯ 
5.1.1. Система бронювання містить наступну інформацію: розклад рейсів, норми перевезення, категорії та характеристики транспортних засобів (для транспортних послуг), дані про види транспортних засобів, наявність вільних місць, тарифи Перевізників та Постачальників Послуги, правила їх застосування, перелік запропонованих Послуг. 
5.1.2. Зазначена інформація розміщується на Сайті у повній відповідності з тим, як вона представлена в системах бронювання безпосередніми Постачальниками цих Послуг або їх повноважними представниками. Інформація в системі бронювання може бути в будь-який момент змінена або доповнена, у зв'язку з цим Користувачеві пропонується використовувати систему бронювання в тому вигляді, в якому вона є на момент використання. 
5.1.3. Здійснюючи бронювання через Сайт, Покупець зобов'язаний надати свою особисту персональну інформацію, вказану в п. 4.1. цього Договору; а також персональну інформацію Пасажирів: прізвище, ім'я, по батькові (якщо є в документі), дані ідентифікаційних документів, дату народження, інформацію про стать, громадянство. 
5.1.4. При оформленні Замовлення Користувач повинен заповнити всі поля, вказані в Системі бронювання як «обов'язкові» для заповнення. 
5.1.5. Зміна особистих даних будь-кого з Пасажирів в оформленому замовленні веде до втрати сили погоджених у Замовленні тарифів, оскільки для зміни цих даних Пасажира в Замовленні може бути необхідність здійснити повернення квитків по цьому замовленню та оформити новий. Таким чином, Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики (повернення квитків, оплата вартості внесення змін, оформлення нового замовлення, зміна тарифу, повернення грошей і ін.), пов'язані з його провинними діями з допущення помилок і неточностей у наданні особистих даних пасажирів. 
5.1.6. Якщо Користувач сайту www.TICKETS.UA створив бронювання і не оплатив його протягом граничного строку, таке бронювання буде автоматично скасоване системою протягом встановленого Постачальником Послуги терміну. Жодних штрафів за скасування неоплаченого бронювання не передбачено. 
5.1.7. Якщо Послуга передбачає знижку для дітей та/або немовлят, вік дитини та немовляти повинен потрапити у відповідні вікові категорії, встановлені Постачальником Послуги, — «дитина» та «немовля» на час здійснення посадки або іншого початку користування Послугою. 
5.1.8. Пасажири, у яких прізвище та ім'я, зазначені у замовленні, не відповідають вказаним у посвідченні особи, до отримання Послуги не допускаються. 
5.1.9. Замовлення, оформлені Користувачем, носять остаточний характер і підлягають автоматизованому опрацюванню Системою опрацювання даних ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ». 

5.2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. КУПІВЛЯ 
5.2.1. Послуга вважається виконаною належним чином і в повному обсязі після надсилання Покупцеві на його адресу електронної пошти, вказану ним при оформленні Замовлення, електронної версії бланку оплаченого замовлення встановленого зразка, яка є підставою для здійснення подорожі або отримання Послуги; та/або після відображення інформації про оплачене Замовлення та можливість завантажити бланк оплаченого замовлення в розділі «Мій квиток» на Сайті. 

5.3. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. ОПЛАТА 
5.3.1. Покупець самостійно обирає зручний для себе метод оплати замовлення серед можливих для даного сервісу та виду Послуги. 
5.3.2. Покупець уповноважує www.TICKETS.UA або Перевізника зняти із вказаного ним банківського рахунку через обраний спосіб оплати повну вартість замовлення, вказану на Сайті, включно з комісіями, відповідними націнками платіжних систем, сумою можливої конвертації для всіх здійснених покупок. 
5.3.3. Покупець несе повну, одноособову відповідальність за всі комісійні витрати та інші визначені банком витрати, які можуть бути додані до вартості емітентом банківської картки. 
5.3.4. Покупець дає згоду на обробку своїх персональних платіжних даних. 
5.3.5. При обраному способі оплати банківською карткою Покупець вказує платіжну інформацію, пов'язану з банківськими картками, а саме: номер картки, термін дії, CVV-код. 
5.3.6. Сайт залишає за собою право відмовити Користувачеві у наданні послуг або додатково запитати копії документів власника картки, якщо буде достатньо підстав вважати, що транзакція по пластиковій картці, за допомогою якої було оплачено замовлення, може бути визнана шахрайською. 
5.3.7. Відповідно до Постанови НБУ «Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів» від 30.04.2010 року № 223 , операції з банківськими картками здійснюються власником картки або уповноваженою ним особою. 
5.3.8. Щоб уникнути випадків різного роду неправомірного використання банківських карток при оплаті, всі Замовлення, оформлені на Сайті і оплачені банківською карткою, перевіряються ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ». Згідно з Правилами міжнародних платіжних систем, з метою перевірки особи власника та його правомочності щодо використання картки, Користувач, що оформив таке Замовлення, зобов'язаний надати на надісланий Оператором запит дві сторінки паспорта власника банківської картки: розворот з фотографією, а також копію банківської картки з обох боків (номер картки необхідно закрити, крім останніх чотирьох цифр) електронною поштою у вигляді сканованих копій. У випадку не надання Користувачем запитуваних документів у строк, зазначений у запиті ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ», або наявності сумнівів щодо їх достовірності, ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» залишає за собою право без пояснення причин анулювати Замовлення. Вартість Замовлення повертається на картку власника. 
5.3.9. Банківські комісії та комісії банківських карток: 
 

1.     Якщо бронювання здійснюється за межами країни, в якій випущена банківська картка, банк може конвертувати суму оплати в місцеву валюту та зняти комісію за обмін валют, також може нараховуватися комісія за міжнародну операцію. Це означає, що сума, вказана у звіті про стан банківської картки, може бути у місцевій валюті, тому може фігурувати цифра відмінна від тої, яка була зазначена на підсумковій сторінці оплати за бронювання на Сайті. Банк або компанія, яка видала картку, може вважати бронювання міжнародної подорожі міжнародною транзакцією, оскільки www.TICKETS.UA може передати оплату Послуги міжнародному Постачальнику подорожі.

2.     Курс обміну валют та сума комісії за міжнародну операцію визначаються тільки банком Покупця у той день, коли він обробляє транзакцію.

3.     Валютні курси базуються на різних джерелах, доступних публічно, і повинні використовуватися лише як рекомендація. Курс може бути неточний, і фактичний курс обміну може відрізнятися. Курс обміну оновлюється щодня.

5.4. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. ПОВЕРНЕННЯ 
5.4.1. Повернення коштів завжди здійснюється відповідно до чинного законодавства України, правил застосування тарифів, встановлених Перевізниками та Постачальниками Послуги. 
5.4.2. Порядок опрацювання заяви на повернення і технічна процедура повернення коштів Покупцю регламентуються Правилами та Особливостями повернення для кожного окремого конкретного сервісу, до якого належить придбана Послуга. 
5.4.3. Служба підтримки Сайту має право вимагати у Покупця, що ініціює повернення, скан-копії додаткових документів: персональних ідентифікуючих документів, заяв, довідок, свідоцтв та інших документів, що підтверджують причини повернення, а також надання банківської виписки при вирішенні спірних фінансових питань. 

6. ДОДАТКОВІ ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСАМИ САЙТУ 

6.1. АВІАКВИТКИ 

6.1.1. БРОНЮВАННЯ 
Правила бронювання авіаквитків є невід'ємними умовами Договору, з ними можна ознайомитися за посиланням:http://avia.tickets.ua/uk/content/how-to-book-a-flight.html 
6.1.1.1. За правилами деяких авіакомпаній, при наявності у паспорті Пасажирів, для яких оформляються квитки, по батькові — Покупець зобов'язаний вказати його у відповідному полі при бронюванні. 
6.1.1.2. На Сайті www.TICKETS.UA можливо купити або забронювати авіаквиток не пізніше, ніж за 6 (шість) годин до часу відправлення. 
6.1.1.3. У випадках затримки/скасування рейсу, при нездійсненій посадці на рейс, www.TICKETS.UA має право збирати, зберігати та обробляти необхідну інформацію для пред'явлення претензій Перевізнику, а також зв'язуватися з Покупцем за вказаними у бронюванні контактними даними з метою роз'яснення можливостей пред'явлення претензій Перевізнику для отримання компенсацій. 
6.1.1.4. Покупець може уточнити в Службі підтримки Сайту наявність і замовити додаткові Послуги, що надаються авіакомпаніями, а саме: спеціальне меню, вибір місць на борту, оформлення перевезення тварин, нестандартного багажу, подати заяву на надання допомоги при посадці/висадці особам з обмеженими можливостями, Послуги з супроводу дітей та інші. 

6.1.2. РОЗРАХУНКИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ 
6.1.2.1. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» не несе відповідальності, якщо невикуплені місця були зняті авіакомпанією. При цьому може не бути можливості перебронювати квитки за тією ж вартістю. 
6.1.2.2. Правила перевезення, вартість тарифу дійсні на момент оформлення Замовлення та можуть бути змінені авіакомпанією-перевізником до моменту оформлення квитка, без повідомлення пасажирів. Якщо при виписці ціна не відповідає, Служба підтримки Сайту повідомляє Покупця про зміну вартості та має право виставити Покупцеві рахунок до доплати. 
6.1.2.3. Якщо виписка сплаченого квитка була відкладена на прохання Покупця, то після закінчення граничного терміну виписки оплачених квитків (3–6 годин), вартість квитка або тарифу може бути змінена авіакомпанією-перевізником, а місця поступити до загального продажу. 
6.1.2.4. Конвертація валют при оплаті: 
 

1.     Валюта виписки авіаквитка може відрізнятися від валюти оплати Замовлення, у зв'язку з чим, при подальшому поверненні можлива конвертація валют.

2.     Оскільки деякі авіакомпанії мають відкриті рахунки в іноземних банках, запит на списання вартості замовлення може надходити з боку банків, що знаходяться за межами України. У таких випадках банк-емітент може провести конвертацію коштів, яка залежить від валюти картки, валюти розрахунку, а також застосовуваних банком-емітентом тарифів і валютних курсів. Конвертація також може виникнути на етапі повернення коштів.

3.     ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» не відшкодовує Клієнтам витрати у випадках додаткових конвертацій, оскільки не бере участі у формуванні політики взаємодії між учасниками, що обслуговують дану транзакцію з моменту її формування і до списання коштів з рахунку клієнта, а також підчас зарахування коштів на рахунок в результаті проведення повернення авіаквитка.


6.1.3. ПОВЕРНЕННЯ, ЗМІНИ 
6.1.3.1. Крім можливих штрафів авіакомпанії, ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» має право утримати сервісний збір за послугу переоформлення квитка — 250,00 (двісті п'ятдесят) гривень включно з ПДВ, з кожного Пасажира (крім немовлят); повернення квитка — 300,00 (триста) гривень включно з ПДВ, з кожного Пасажира (крім немовлят). У разі вимушеного повернення сервісний збір за оформлення не стягується. 
6.1.3.2. Рішення про стягнення штрафів у разі вимушеного обміну/повернення не з вини Авіакомпанії, залежить виключно від Правил застосування тарифу квитка та приймається Авіакомпанією. При цьому може стягуватися збір за послуги повернення. 
6.1.3.3. Вартість додаткових послуг, комісійний збір, сплачений при купівлі квитка, а також націнки платіжних систем не повертаються. 
6.1.3.4. Гроші за невикористаний квиток Покупець отримає у той же спосіб, яким Замовлення було оплачене. 
6.1.3.5. Умови будь-яких змін в оформлених для поїздки документах (електронних квитках), відмови від послуг, повернення, так само, як і інші умови надання послуг Постачальниками, регламентуються Правилами застосування тарифу на дану Послугу, Договором на авіаперевезення з авіакомпанією, Договором на надання послуг Сайтом, Повітряним кодексом України, а також іншими законодавчими актами України, і можуть припускати накладання штрафних санкцій на Покупця. 
6.1.3.6. Повернення коштів за нездійснене повітряне перевезення або ненадану послугу, здійснюється відповідно до Умов, з якими Користувач ознайомився при проходженні процесу бронювання. 
6.1.3.7. Для того, щоб зробити запит на зміни або повернення авіаквитків Покупець повинен скористатися відповідною технологією на сайті www.TICKETS.UA у розділі «Мій квиток» . Можливість здійснення та вартість змін у квитку, розрахунок суми, що підлягає поверненню, здійснюватиметься відповідно до Правил застосування тарифу на дату і час, розраховані, як дата і час прийому заяви на повернення. 

6.1.4. Особливості замовлення авіаквитків, виписаних посегментно: 
6.1.4.1. У випадку обміну/повернення замовлення правила тарифу застосовуються до кожного квитка окремо. 
6.1.4.2. У разі скасування/перенесення рейсу зі сторони Перевізника, альтернатива або повернення будуть запропоновані Пасажиру тільки на перельоти, виписані в рамках одного квитка. 
6.1.4.3. У разі подання Пасажиром запиту на повернення/зміни замовлення у зв'язку з наступними причинами: хвороба/смерть Пасажира або близького родича, відмова у візі — документи, що підтверджують причину запиту, будуть розглянуті окремо по кожному електронному квитку. 

6.1.5. Особливості замовлення квитків лоу-кост Перевізників (бюджетних авіакомпаній): 
При купівлі квитків на рейси лоу-кост Перевізників діють наступні умови: 
 

1.     Ініціатором зняття коштів з картки Покупця є безпосередньо авіакомпанія.

2.     Здійснити оплату можна тільки за допомогою банківських карток платіжних систем Visa та MasterCard, емітованих Українськими, Російськими і Європейськими банками.

3.     Валюта списання коштів залежить від пункту відправлення рейсу.

4.     Номер бронювання, завірений авіакомпанією, є підтвердженням можливості здійснення перельоту, номер електронного квитка не присвоюється.

5.     Пасажир не може використовувати Tickets-бонуси, накопичені в Бонусній програмі Tickets.ua, для оплати квитків лоу-кост перевізників. Бонуси за оплачені квитки лоу-кост Перевізників нараховуються згідно стандартних правил участі у Бонусній програмі.

6.     Зміна маршруту прямування та П.І.Б. Пасажира неможлива.

7.     Оплачений авіаквиток поверненню не підлягає.

8.     Перевізник має право застосовувати особливі умови щодо норм провозу багажу та реєстрації на рейс. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» будучи посередником, не може впливати на умови надання Послуги Перевізником.

9.     Ознайомитися з Правилами тарифів авіакомпаній можна на сторінці оплати під час створення замовлення.

6.1.6. Особливості перельоту дитини під відповідальність авіакомпанії: 
6.1.6.1.
 При перевезенні дітей без супроводу до 16 років обов'язкова наявність нотаріально завіреного документа на супровід із зазначенням імені та прізвища супровідника з боку авіакомпанії.


6.2. ЗАЛІЗНИЧНІ КВИТКИ 

6.2.1. ЗАГАЛЬНЕ 
6.2.1.1. Пасажир зобов'язаний самостійно ознайомитися з процедурою посадки у поїзд. 
6.2.1.2. Пасажир зобов'язаний дотримуватися вимог Перевізників та Правил перевезення, у тому числі вимог щодо використання квитка, анулювання квитка, наявності документів для посадки у поїзд і т.д. 
6.2.1.3. Відповідальність за дотримання вимог Правил перевезення несе особа, що скористалась Послугою, та / або особа, що використовує квиток. 
6.2.1.4. Вимоги та претензії Клієнтів внаслідок недотримання/порушення Правил перевезення, недотримання термінів т. і., навіть якщо клієнт не був ознайомлений з Правилами перевезення, компанією ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» розглядатися не будуть. 
6.2.1.5. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» не несе відповідальності у разі затримки або скасування поїзда. 

6.2.2. КВИТКИ НА ПОЇЗДИ «Укрзалізниці» (Державна адміністрація залізничного транспорту України) 

6.2.2.1. БРОНЮВАННЯ 
Правила бронювання залізничних квитків на потяги «Укрзалізниці» є невід'ємними умовами Договору, з ними можна ознайомитися за посиланням: http://gd.tickets.ua/uk/content/how-to-book-train-ticket.html 
6.2.2.1.1. На Сайті www.TICKETS.UA оформлення залізничних перевезень можливо двома способами: 
 

1.     Купівля з повною оплатою бронювання на сайті — після успішної оплати бронювання Покупець отримує 16-значний номер. Залежно від напрямку і поїзду, номер квитка може вимагати обміну в касі, або роздрукований бланк може бути аналогом квитка, що не вимагає обміну та є придатним для проїзду.

2.     Бронювання з оплатою послуги бронювання на Сайті і подальшим викупом квитків у касі — після успішної оплати послуги бронювання Покупець отримує 14-значний номер, що вимагає оплати вартості квитків у залізничній касі.

6.2.2.1.2. Отримання паперового квитка (або викуп) інтернет-замовлення в залізничній касі повинен бути проведений Клієнтом до закінчення граничного терміну обміну (або викупу) квитків, зазначеного при бронюванні. 

6.2.2.2. РОЗРАХУНКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 
6.2.2.2.1. Послуга продажу залізничних квитків вважається виконаною в повному обсязі з моменту надання покупцеві засобами Інтернет-сайту Tickets.ua унікального номера інтернет-замовлення у вигляді, що дозволяє його скопіювати (переписати цей номер) або роздрукувати як бланк інтернет-замовлення. 

6.2.2.3. ПОВЕРНЕННЯ 
6.2.2.3.1. Повернути невикористаний залізничний квиток можна, здавши його до залізничної каси повернення: 
 

·         квиток з відкладеним друком квиток з відкладеним друком необхідно попередньо обміняти на паперовий квиток у залізничній касі, не пізніше закінчення граничного строку обміну в касі;

·         електронний квиток, який не потребує обміну, необхідно роздрукувати на принтері, потім здати до каси повернення.

6.2.2.3.2. Клієнтові буде виданий допоміжний документ із зазначеною сумою до повернення. Кошти будуть перераховані на банківський рахунок, з якого квиток був оплачений. 

6.2.3. КВИТКИ НА ПОЇЗДИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАЛІЗНИЦЬ 

6.2.3.1. БРОНЮВАННЯ 
6.2.3.1.1. Правила бронювання залізничних квитків на потяги Європейських Залізниць є невід'ємними умовами Договору, з ними можна ознайомитися за посиланням: http://railway.tickets.ua/uk/content/euro-how-to-book.html 
6.2.3.1.2. Підтвердженням оплати квитка на потяги Європейських залізниць є надання Покупцеві бланку замовлення (перевізного документа). 
6.2.3.1.3. Європейські залізничні Перевізники генерують Контрольні купони самостійно. Користувач отримує Контрольні купони у тому вигляді, в якому їх згенерував Перевізник, тому тип перевізного документа може відрізнятися. 
6.2.3.1.4. Типи перевізних документів: 
 

1.     Для всього замовлення формується єдиний бланк замовлення, що містить одну сторінку, незалежно від кількості пасажирів. Документ відправляється на пошту, вказану під час створення замовлення, а також доступний у розділі «Мій квиток».

2.     Для кожного Пасажира формується окремий бланк Замовлення, що містить кілька сторінок, згідно числу Пасажирів. Документ відправляється на пошту, вказану під час створення замовлення, а також доступний у розділі «Мій квиток».

3.     Замовленню присвоюється номер підтвердження. Цей номер є або кодом обміну, на підставі якого Пасажир отримує посадкові купони у «квитковому автоматі», або цей номер дозволяє Пасажиру здійснити посадку безпосередньо у поїзд. Бланк замовлення з номером підтвердження відправляється на пошту, вказану під час створення Замовлення, а також доступний в розділі «Мій квиток».

6.2.3.2. РОЗРАХУНКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 
6.2.3.2.1. Користувач погоджується, що Правила перевезення, правила оформлення квитків, правила анулювання замовлень встановлюються, регулюються і змінюються кожним із Перевізників; і ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» не має ніякого впливу на рішення Перевізника з приводу цих змін. 
6.2.3.2.2. Користувач повинен враховувати, що в деяких випадках Система бронювання повідомляє загальну вартість Замовлення, що складається з декількох квитків, а не вартість кожного окремого квитка. 

6.2.3.3. ПОВЕРНЕННЯ 
6.2.3.3.1. Можливість та умови повернення залежать від Правил тарифів купленого квитка. Покупець зобов'язаний ознайомитися з Правилами тарифів та Правилами Перевізника перед створенням Замовлення. 
6.2.3.3.2. Повернення оформлених квитків можливе лише у випадку, якщо така процедура передбачена Перевізником. 
6.2.3.3.3. Повернення коштів здійснюється після отримання Сайтом компенсації від Перевізника. 
6.2.3.3.4. Повернути один або декілька квитків одного замовлення неможливо. Скасуванню підлягає все замовлення повністю. 
6.2.3.3.5. Ні за яких обставин поверненню не підлягають: вартість послуг ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ», вартість послуг Постачальників квитків, штрафні санкції Перевізників та націнки платіжних систем. 

6.2.4. КВИТКИ НА ПОЇЗДИ «АEРОЕКСПРЕС» 

6.2.4.1. БРОНЮВАННЯ 
6.2.4.1.1. Правила користування сервісом «Аероекспрес» є невід'ємними умовами Договору, з ними можна ознайомитися за посиланням:https://aeroexpress.tickets.ua/uk/content/aeroexpress-how-to-book.html 
6.2.4.1.2. Підтвердженням оплати квитка на поїзди «Аероекспрес» є надання Покупцеві бланку маршрутної квитанції (електронного квитка). 
6.2.4.1.3. Пасажир несе відповідальність за дотримання Правил використання квитка та Правил перевезення, за друк квитка у належному вигляді та в період терміну дії квитка. 

6.2.4.2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОЇЗДУ 
6.2.4.2.1. Загальні правила проїзду у поїздах «Аероекспрес» є невід'ємними умовами Договору, з ними можна ознайомитися за посиланням: https://aeroexpress.tickets.ua/uk/content/aeroexpress-oferta.html 
6.2.4.2.2. В електропоїздах «Аероекспрес» пасажирам заборонено будь-яким чином пошкоджувати і забруднювати обладнання всередині вагона, стекла локомотивів і вагонів, речі інших пасажирів. 
6.2.4.2.3. Пасажири не мають права порушувати спокій інших пасажирів, курити у вагонах і тамбурах, розпивати спиртні напої і бути у нетверезому стані. 
6.2.4.2.4. Пасажира можуть висадити з електропоїзда працівники ОВС і працівники охорони, роз'їзні квиткові касири (бортпровідники) і медичні працівники. 
6.2.4.2.5. Роз'їзні квиткові касири (бортпровідники) мають право стягувати з пасажирів вартість поїздки за проїзд без проїзних документів, за перевезення надмірної ваги багажу і негабаритної ручної поклажі та у разі відмови пасажира оплатити проїзд вживати заходи з висадки пасажира з електропоїзда. 

6.2.4.3. ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН І БАГАЖУ 
6.2.4.3.1. Правила перевезення тварин і багажу у поїздах «Аероекспрес» є невід'ємними умовами Договору, з ними можна ознайомитися за посиланням: https://aeroexpress.tickets.ua/uk/content/aeroexpress-pets-baggage.html 
6.2.4.3.2. Плата за перевезення стягується згідно зі встановленим тарифом. Оплата за перевезення додаткового багажу або великогабаритних предметів і тварин здійснюється тільки у касі. Доказом успішної оплати є касовий чек, в якому вказані сума і назва послуги. 
6.2.4.3.3. Пасажир має право на безкоштовне перевезення із собою ручної поклажі, вагою не більше 36 кг і розміром у сумі 3-х вимірів не більше 180 см, за одним проїзним документом. 
6.2.4.3.4. До перевезення у рахунок встановленої норми можуть бути допущені рослини, які не перевищують у висоті 180 см. 
6.2.4.3.5. За додаткову плату дозволено перевезення дрібних домашніх тварин, собак і птахів, одного велосипеда у нерозібраному вигляді, а також електронної, побутової, відео- та аудіотехніки, яка у сумі 3-х вимірів перевищує 180 см. 
6.2.4.3.6. Забезпечення цілісності і збереження ручної поклажі, яку перевозить пасажир, є обов'язком пасажира. 

6.2.4.4. ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ 
6.2.4.4.1. Правила перевезення пасажирів у поїздах «Аероекспрес» є невід'ємними умовами Договору, з ними можна ознайомитися за посиланням: https://aeroexpress.tickets.ua/uk/content/aeroexpress-children.html 
6.2.4.4.2. Для проїзду в електропоїзді пасажир зобов'язаний придбати квиток для разової поїздки в один бік, зберігати придбаний квиток протягом усієї поїздки до моменту виходу з контрольного пункту, надавати документ роз'їзним квитковим касирам, у разі права на пільги надати касиру документ, який це підтверджує. 
6.2.4.4.3. Проїзний документ (квиток) для разової поїздки дійсний на одну поїздку в одному напрямку відповідно до дати, вказаної у ньому. Разові квитки, оформлені іншими перевізниками приміського сполучення, у поїздах «Аероекспрес» не є дійсними. 
6.2.4.4.4. Пасажир має право на безкоштовне перевезення дітей віком не старше 5 років. Для дитини віком від 5 до 7 років необхідно придбати дитячі квитки. На прохання касира, який сумнівається у відповідному віці дитини, пасажир зобов'язаний надати документ, який це підтверджує. 
6.2.4.4.5. Оформлення проїзного документа для особи, яка має право на оплату вартості проїзду зі знижкою або на безкоштовний проїзд, здійснюється у Порядку, розробленому відповідно до вимог чинного законодавства Російської Федерації, і можливе тільки у залізничних касах. 

6.2.4.5. ПОВЕРНЕННЯ 
6.2.4.5.1. У разі скасування квитка на поїзди «Аероекспрес» поверненню підлягає його повна вартість (крім комісії за повернення у розмірі 15,00 (п'ятнадцять) гривень, а також націнки платіжної системи, утриманої банком при оплаті квитка). 
6.2.4.5.2. Якщо разом з авіаквитком було оформлено квиток на потяг «Аероекспрес», за внесення змін до залізничного квитка стягується штраф у розмірі 15 грн. 

6.3. АВТОБУСНІ КВИТКИ 

6.3.1. ЗАГАЛЬНЕ 
6.3.1.1. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» надає Послуги відповідно до партнерських договорів з продажу автобусних квитків на рейси автобусних перевізників. 
6.3.1.2. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» не несе відповідальності за інциденти, які можуть виникнути при оформленні попередньо оплачених квитків та посадці в автобус. 

6.3.2. БРОНЮВАННЯ 
6.3.2.1. Правила користування сервісом «Автобуси» є невід'ємними умовами Договору, з ними можна ознайомитися за посиланням:http://bus.tickets.ua/uk/content/bus-how-to-book.html 
6.3.2.2. Вартість автобусних квитків визначається згідно правил і тарифів, що діють на сервері автовокзалу (автостанції, перевізника) на момент бронювання та оплати. У разі зміни тарифів та/або правил, операції, виконані за попередніми правилами/тарифами, є дійсними і не підлягають переоформленню. 
6.3.2.3. Підтвердженням оплати автобусного квитка є надання Покупцеві на електронну пошту ваучера (електронного квитка). 
6.3.2.4. Залежно від Постачальника Послуги, ваучер може бути наступних типів: 
 

1.     Ваучер, що вимагає обміну на квиток у касі. Оформлення квитків за ваучерами виконується у касі автовокзалу безкоштовно, без черги, і припиняється за 5 (п'ять) хвилин до відправлення автобуса згідно з розкладом. Квиток може бути оформлений і виданий тільки особі, прізвище якої вказано у ваучері, за наявності документа, що засвідчує особу.

2.     Ваучер, що вимагає обміну на квиток при посадці в автобус. Обмін здійснюється водієм автобуса. Форма квитка, яка видається Пасажиру в автобусі, визначається документом  «Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 25 травня 2006 року №503».

3.     Ваучер-квиток, що дає право проїзду в автобусі.

6.3.2.5. На Сайті www.TICKETS.UA можливо купити автобусний квиток не пізніше, ніж за 4 (чотири) години до часу відправлення автобуса за розкладом. 
6.3.2.6. В одному Замовленні резервується не більше 5 (п'ять) місць. 

6.3.3. РОЗРАХУНКИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 
Вартість Послуг ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» стягується одночасно з оплатою квитків і поверненню не підлягає. 
 


7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ 
7.1.1. Користувач має право: 
7.1.1.1. Користуватися всіма доступними сервісами та довідково-інформаційними розділами Сайту з метою вибору, покупки або вивчення доступних маршрутів, цін, видів, складу та умов надання Послуг. 
7.1.1.2. Користуватися інформаційно-консультаційними послугами Служби підтримки Сайту. 
7.1.1.3. Здійснювати покупку Послуги для третіх осіб або від їхнього імені, тільки якщо він був уповноважений даними особами на здійснення вибору і покупки Послуги, а також на надання їх персональних даних, необхідних для оформлення Послуги. 

7.1.2. Користувач зобов'язаний: 
7.1.2.1. Своєчасно повідомити згаданих у п. 7.1.1.3. Пасажирів про Правила та Умови, які стосуються бронювань покупок/умов використання Послуги, оформленої Покупцем для них або від їхнього імені, включаючи всі діючі правила і обмеження. 
7.1.2.2. Виконувати положення та умови покупки, встановлені будь-ким з Постачальників, з якими він буде співпрацювати в рамках обраної Послуги, включаючи, але не обмежуючись, виплатою всіх сум у відповідний час та відповідно до встановлених тарифів, правил та обмежень Постачальника. 

7.1.3. Покупець і Пасажири несуть відповідальність, повідомлені і усвідомлюють, що: 
7.1.3.1. Будь-яке порушення будь-яких Правил та умов Договору, а також обмежень Постачальника може призвести до анулювання бронювань/замовлень, відмови в доступі до куплених Послуг, без повернення коштів, виплачених за замовлення, та/або дебетування Сайтом рахунку Замовника на суму збитку, понесеного в результаті такого порушення. 
7.1.3.2. Всі етапи створення Замовлення: вказування маршрутів і дат, вибір рейсів, внесення даних Пасажирів і Покупця, вибір методів оплати та інше — це виключно самостійний вибір Покупця. Покупець несе повну відповідальність за коректність даних, що вводяться ним при бронюванні. Внесена Покупцем інформація автоматично фіксується в системі бронювання, у внутрішній базі компаній-Перевізників, а також у системі Tickets.ua для подальшого формування Замовлення. 
7.1.3.3. Покупець несе одноосібну відповідальність за дотримання умов та Правил обраного Постачальника. 
7.1.3.4. Покупець визнає, що деякі Постачальники, що пропонують певні послуги та/або діяльність, можуть вимагати від Покупця підписати відмову від претензій перед тим, як використовувати їх послуги та/або приймати участь у діяльності, яку вони пропонують. 
7.1.3.5. Покупець і Пасажири несуть повну відповідальність за наявність і коректне оформлення документів, віз, необхідних для перетину кордону країн транзиту та прибуття. Термін дії паспорта та інших документів Пасажира повинен відповідати вимогам приймаючих країн. 
7.1.3.6. Покупець та Пасажири несуть повну відповідальність за своєчасне надання Сайту своїх візових та адресних даних про місце проживання у пункті призначення для внесення інформації в оплачене бронювання, якщо це вимагає Перевізник. 
7.1.3.7. Покупець та Пасажири самостійно несуть відповідальність за несвоєчасне звернення з претензіями або недотримання передбачених формальностей. 
7.1.3.8. Шахрайство (або його спроби) при покупці квитка на сайті www.TICKETS.UA може призвести до проблем при отриманні віз при безпосередній реєстрації на рейс і т.п. 
7.1.3.9. Шахрайство (або його спроби) з банківськими кредитними картками тягнуть за собою відповідальність, відповідно до чинного Законодавства. 

7.2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ TICKETS.UA 

7.2.1. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» має право: 
7.2.1.1. На свій розсуд, у будь-який момент  вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження Користувачів: додавати нові та/або скорочувати наявні Послуги Постачальників та/або Перевізників, доступні на Сайті сервіси і функціонал; змінювати дизайн; правила проведення програм лояльності; додавати/скорочувати методи оплати, доступні Користувачам для оплати Замовлень на Сайті; змінювати вартість Послуг; суму сервісних зборів і комісій, що стягуються при оформленні/покупці/поверненні Послуг. 
7.2.1.2. Без повідомлення Користувачів призупинити надання Послуг на Сайті з метою проведення технічних робіт. 
7.2.1.3. Виправляти будь-які помилки у вартості Послуг на Сайті та/або у створених замовленнях (оплачених та неоплачених), заброньованих по невірній ціні. В даному випадку, якщо це можливо, Покупцеві буде запропоновано зберегти замовлення з правильною ціною або анулювати бронювання без стягнення штрафу. 
7.2.1.4. На свій власний розсуд, відмовляти кому-небудь в доступі до цього Сайту та запропонованих Послуг, в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і повідомлення Користувача. 
7.2.1.5. Виконувати дії, регламентовані  Політикою боротьби з шахрайством. 
7.2.1.6. Збирати інформацію про замовлення Користувача на сайті з метою повідомлення Користувача про спеціальні пропозиції, акції та додаткові послуги, доступні на сайті. 
7.2.1.7. Пропонувати Користувачеві платні або безкоштовні додаткові Послуги, наприклад, послугу повідомлення про затримку або скасування рейсу у вигляді СМС; послугу пошуку залізничних квитків, при їх появі у продажу; послугу рекомендації по вибору готелю при пошуку авіаквитків; послуги страхування та інші. Залежно від кроку діалогу бронювання, на якому пропонується додаткова Послуга, її вартість або включається в загальну вартість Замовлення, або пропонується до оплати окремо. 

7.2.2. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ». зобов'язаний: 
7.2.2.1. Докласти максимум зусиль для обслуговування користувачів Сайту належним чином. 
7.2.2.2. Інформувати Покупця про зміну переліку Послуг або про неможливість виконати оплачену Послугу, за умови, що Постачальник Послуг та / або Перевізник своєчасно проінформували про це Сторону ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ». 

7.3. ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

7.3.1. www.TICKETS.UA не виступає співпостачальником Постачальника Послуги, Послуга якого була обрана Користувачем; і не бере участі в спорах між Покупцем та Постачальником Послуги або Компанією, що надає послугу.   
7.3.2. TICKETS.UA не надає юридичних послуг і не представляє інтереси Пасажирів перед Перевізниками та Постачальниками Послуг, а також іншими особами. 
7.3.3. Користувач повинен знати, що Служба підтримки Сайту не обробляє листи, відправлені Користувачем на електронну адресу noreplay@tickets.ua, навіть якщо з цієї адреси було отримано повідомлення від Сайту. 

7.3.4. Ні за яких обставин Tickets.ua не несе відповідальності і не надає відшкодування: 
 

·         а також не гарантує точності і відмовляється від усіх зобов'язань за які би там не було помилки або інші неточності, упущення, заяви, гарантії, порушення або недбалість, що стосуються товарів і послуг усіх без винятку Постачальників Послуг, доступних на Сайті (включаючи ціни, схеми місць, фотографії, перелік, опис Послуг, статистичні дані тощо), оскільки більша частина даної інформації надається відповідними Постачальниками; або за різного роду тілесні ушкодження, смерть, пошкодження власності або інший збиток чи додаткові витрати в результаті вищеперерахованого; за збитки та втрати, понесені в процесі поїздок в різні точки світу. Незважаючи на компетентність та ретельний відбір Постачальників послуг, Сайт не має можливості здійснювати тотальну незалежну перевірку наданої Постачальниками послуг інформації, однак Tickets.ua докладе максимум зусиль, аби забезпечити надання Послуги Покупцеві повною мірою;  

·         у разі затримок, відмін, зміни маршруту, надмірного бронювання, недоглядів, форс-мажорних обставин або інших причин, які знаходяться поза нашим прямим регулюванням, за збитки або будь-які додаткові витрати Пасажирів внаслідок дій будь-якого уряду або влади;

·         за незручності та втрати, отримані в результаті надання недостовірної інформації при користанні Сайтом;

·         за недоставку системами зв'язку та несвоєчасне прочитання/або не прочитання клієнтом СМС, а також за своєчасну перевірку Клієнтом своєї електронної поштової скриньки, зазначеної при створенні Замовлення, на яку може бути відправлена інформація, що стосується створених на Сайті замовлень;

·         у разі недбалого ставлення Користувача до безпеки та захисту його персональних даних. Якщо треті особи отримали несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних Користувача, що заподіяло збитки Користувачеві;

·         за якість різних каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ Користувача до Послуг або оператора служби підтримки. І якщо внаслідок поганого зв'язку стався збій при виборі Послуги, оформленні, або при оплаті Замовлення.

7.3.5. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» не несе перед Користувачем відповідальності у разі повної або часткової непрацездатності сайту та його компонентів протягом якого-небудь часу, а також за відсутність можливості доступу Користувача до сайту або несення ним будь-яких непрямих або прямих витрат у зв'язку з даними обставинами. Всі пропозиції, ціни, а також умови продажу можуть бути: змінені без повідомлення Користувача, обмежені за часом, наявністю місць і термінів попереднього Замовлення, датами подорожі, термінами мінімального або максимального перебування в місці призначення, факторами вихідних днів і свят, сезонним коливанням цін, листами очікування, а також страйками і тимчасовою непрацездатністю систем бронювання та/або піддані іншим змінам, умовам і обмеженням. 
7.3.6. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» не несе відповідальності за негативні наслідки і збитки, що виникли в результаті подій і обставин, що знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб, а саме: 
 

·         у разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності відомостей і документів, наданих Користувачем, або порушення Користувачем умов цього Договору чи вимог до документів;

·         за дії перевізників (зміна, скасування, перенесення, затримка відправлення авіарейсів, поїздів, автобусів та інших транспортних засобів, зміна вартості квитків, вилучення тарифу з продажу, ануляція неоплачених або оплачених бронювань), за збереження, втрату або пошкодження багажу, вантажу, цінностей та документів пасажирів протягом усього терміну їхньої поїздки. У цих випадках відповідальність перед пасажирами несуть авіаційні перевізники відповідно до міжнародних правил та чинного законодавства України. Претензії пасажирів розглядаються перевізниками на основі законодавства України та правил міжнародних перевезень;

·         за дії митних та імміграційних властей;

·         за обмеження права пасажира на виїзд з України чи іншого пункту відправлення компетентними органами відповідної країни;

·         за дії консульств іноземних держав, у тому числі за затримку, відмову або зміну строків видачі в'їзних віз;

·         за наслідки порушення пасажиром митних і прикордонних формальностей, правил проїзду і провезення багажу, а також порушення особливих правил поведінки в країні тимчасового перебування;

·         за відсутність у пасажира проїзних документів, отриманих від ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ»;

·         за неявку або спізнення пасажирів на реєстрацію рейсу, до місця відправлення поїзда;

·         за невиконання пасажирами встановлених перевізником правил поведінки на борту літака;

·         за відсутність у пасажирів оформлених закордонних паспортів до моменту початку поїздки, відповідних документів, що регулюють питання виїзду неповнолітніх віком до 18 років;

·         за справжність і правильність оформлення документів пасажира (достовірність відомостей, які вони містять).

7.3.7. Користувач (пасажир) підтверджує та гарантує, що він ознайомлений і згоден: 
 

·         з вимогами до оформлення та наявності документів, необхідних для здійснення поїздки, і приймає на себе всю відповідальність за підготовку всіх необхідних документів для поїздки. Пасажиру слід самостійно ознайомитися і виконувати всі вимоги країни, в яку він прямує, в тому числі вимоги до оформлення документів, необхідних при виїзді і прибутті, необхідність оформлення віз, придбання зворотного квитка при в'їзді в країну з безвізовим режимом для громадян країни, що має відповідну угоду з Україною, або дотримання інших необхідних для в'їзду вимог (наявність медичного страхування для виїжджаючих за кордон, підтвердження наявності достатньої кількості коштів і т.д.), необхідність оформлення інших документів для виїзду неповнолітніх віком до 18 років, тварин, дозволів на вивіз зброї, художніх цінностей та інших дозволів і погоджень. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ», не несе відповідальності за незнання або недотримання пасажиром даних вимог;

·         з умовами застосування тарифів перевізників, в тому числі з умовами повернення та обміну квитків, а також з умовами здійснення перевізниками стикувальних рейсів, у разі оформлення квитка з пересадкою (час достатній для здійснення пересадки, оформлення транзитних віз і т.д.);

·         з вимогами, що пред'являються до закордонних паспортів та інших формальних документів, у тому числі, про залишковий строк дії закордонного паспорта, необхідний для отримання візи та в'їзду у країну перебування;

·         про особливості та правила прикордонного (митного) контролю (режиму) України та іноземних держав;

·         про зобов'язання дотримуватися митних та прикордонних правил;

·         про те, що пасажири самостійно несуть повну відповідальність за дійсність закордонних паспортів, згод на виїзд неповнолітніх дітей та інших документів, необхідних для перетину кордону, за достовірність відомостей, що містяться в цих документах;

·         про те, що депортація пасажира з недійсними в'їзними або виїзними документами здійснюється виключно за рахунок пасажира. Пасажир зобов'язаний самостійно отримати необхідну інформацію про порядок депортації в консульстві відповідної країни.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

8.1. Будь-які спори, що можуть виникнути відносно даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. У всіх питаннях, неврегульованих даним Договором, Сторони керуються законодавством України. 
8.2. До відносин, що виникли з цього Договору, застосовується законодавство України. 

9. ЗАБОРОНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

9.1. Заборонено: 
 

1.     Використовувати цей Веб-сайт або його контент в комерційних цілях.

2.     Використовувати сервіс Tickets.ua яким-небудь способом, що порушує будь-які Положення цього Договору та або будь-яку статтю чинного законодавства.

3.     Використовувати будь-яке обладнання та/або програмне забезпечення, призначене для:

·         пошкодження інфраструктури Сайту, порушення його своєчасного і правильного функціонування;

·         спроб перехоплення будь-яких даних та персональної інформації, що обробляється Сайтом;

·         виконання дій, що спричинюють надмірне навантаження на інфраструктуру Сайту та інші системи, пов'язані з обслуговуванням користувачів та наданням Послуг Сайтом;

·         моніторингу, автоматизованого вилучення інформації або копіювання будь-яких даних, контенту та/або іншої інформації з даного Сайту, будь-якими засобами, з будь-якою метою, без офіційного письмового дозволу www.TICKETS.UA.


10. ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ 

10.1. Якщо будь-яка частина даного Договору виявиться нелегітимною, юридично недійсною, або такою, що не має законної сили, це не спричинить недійсності даного Договору в цілому. 
10.2. Друкована версія даного Договору та будь-якого повідомлення, поданого в електронній формі, повинна прийматися у будь-якому судочинстві та адміністративному провадженні на основі даного Договору, стосується його і підпорядковується тим самим умовам, що й інші ділові документи та ділові книги, які були вироблені відразу та зберігаються у друкованій формі. 
10.3. Наші туристичні послуги різноманітні і можуть включати в себе додаткові функції, якщо клієнт замовляє їх при підписці на наш сервіс. У зв'язку з цим у деяких випадках можуть бути застосовані додаткові умови. 
10.4. Надані Сайтом послуги та додаткові сервіси можуть стосуватися: 
 

·         даного договору;

·         політикою конфіденційності;

·         політикою боротьби з шахрайством;

·         10.5. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з кожним з перерахованих документів та дати свою згоду діяти строго з урахуванням зазначених правил при замовленні/активації будь-якої послуги. 
10.6. Ви погоджуєтесь, що жодне спільне підприємство, партнерство або трудові відносини не будуть утворені між Вами і Tickets.ua в результаті даного Договору або використання даного Сайту. 
10.7. Перевізники, Готелі, Страховики та інші Постачальники, які надають туристичні та інші Послуги на даному Сайті, є незалежними підрядниками, а не агентами чи співробітниками компанії. 
10.8. Повну відповідальність за перевезення Пасажира та надання туристичної послуги несе компанія-Перевізник, або компанія Постачальник Послуг. 
10.9. Засоби інформаційно-довідкової підтримки, доступні у різних розділах Сайту (розклади, статистика затримок рейсів, рейтинги, довідники, погода, новини про туризм, інформаційні матеріали про країни, міста, події тощо), призначені винятково для ознайомчої функції Користувачів Сайту. 
10.9.1. Усі дані розкладів, рейсів, табло вильотів/прильотів, статистики затримок рейсів, погоди — надаються відповідними компаніями по збору даних, і тому, достовірність та точність інформації цих розділів не лежить у полі відповідальності www.TICKETS.UA. Сайт www.TICKETS.UA не несе відповідальності за будь-які зміни в розкладах і довідкових сервісах. 

11. ОСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання прийнятих на себе цим Договором зобов'язань, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору. 
11.2. До обставин непереборної сили відносяться: пожежа, стихійні лиха, військові операції будь-якого характеру, епідемія, акти законодавчої та виконавчої влади, що перешкоджають виконанню зобов'язань, зміни імміграційної політики, терористичні акти, інші обставини поза розумним контролем Сторін. Термін виконання зобов'язань по Договору відкладаєтьсяспіврозмірно часу, протягом якого такі обставини будуть діяти. 
11.3. Про настання (і припинення) зазначених у пункті 11.2. цього договору обставин, Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим договором, зобов'язана негайно сповістити іншу Сторону. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про вказані обставини позбавляє Сторони права посилатися на ці обставини та не звільняє від відповідальності по даному договору. Термін виконання зобов'язань Сторонами по даному договору відкладається співрозмірно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо обставини будуть тривати більше 14 (чотирнадцяти) днів, кожна із Сторін матиме право відмовитися від виконання зобов'язань за цим договором. Наявність зазначених обставин підтверджується відповідними рішеннями Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу. 
11.4. При настанні вказаних обставин Сторони мають право в судовому порядку вимагати розірвання договору. 

12. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ 

12.1. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» в праві, у будь-який час, на свій власний розсуд, змінювати або іншим чином редагувати даний Договір без попередження про це Користувача. А подальше користування Користувачем цим Веб-сайтом означає, що Користувач автоматично прийняв змінений або відредагований Договір. 
12.2. Даний Договір може бути розірваний в будь-який час за ініціативою Користувача або ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ», шляхом направлення іншій стороні відповідного письмового повідомлення поштою. 
12.3. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» має право розірвати Договір в будь-який час без попереднього повідомлення у разі порушення Користувачем порядку і строків бронювання та оплати послуг. 

13. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ 

13.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє протягом невизначеного часу. 

14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ 

14.1. Принципи захисту персональних даних Клієнтів ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» викладено у розділі політикою конфіденційності і є невід'ємною частиною цього Договору. 

15. БОРОТЬБА З ШАХРАЙСТВОМ 

15.1. Принципи та методи боротьби з шахрайством та його спробами ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» викладено у розділі політикою боротьби з шахрайством і є невід'ємною частиною цього Договору. 
15.2. ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» залишає за собою право розслідувати будь-яке незаконне та/або несанкційоване використання даного Сайту, включаючи, але не обмежуючись, несанкційованим використанням роботів та інших автоматичних пристроїв по відношенню до Сайту, і прийняти комплекс відповідних правових дій, згідно Законодавства України, для запобігання завдання збитків або для вимоги відшкодування завданих збитків. 

16. АВТОРСЬКІ ПРАВА 

16.1. Усі матеріали на сайті належать ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» або його партнерам. Усі матеріали захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись оформленням Сайту, назвами, торговельними знаками, логотипами, текстами, ПО, правами на бази даних та іншими елементами вмісту сайту. © 2014 TICKETS.UA Всі права захищені. 
16.2. Користувач не має права частково або повністю копіювати, поширювати, або в іншій формі використовувати чи відтворювати контент Сайту або основний програмний код без попереднього узгодження з ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ». 
16.3. Якщо Користувачеві стало відомо про порушення закону щодо нашого бренду, будь ласка, повідомте службу підтримки Сайту. 
16.4. Якщо Користувач абсолютно впевнений в тому, що матеріал, який ми публікуємо, порушує його авторські права — Користувач (або його представник) може відправити нам оригінал або скан-копію письмового повідомлення, що містить чіткий опис матеріалу, який порушує права; як доказ того, що права були порушені; контакти відправника; особистий підпис. 

17. РЕКВІЗИТИ ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» 
Повне найменування організації: 
Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ТІКЕТС.ЮЕЙ». 
Юридична/фізична адреса: ТОВ «ТІКЕТС.ЮЕЙ» 79035 Україна, м.Львів, вул. Зелена, 186. 
Банківські реквізити: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», р/р 26009053815992, МФО 325321. 
Служба підтримки: 
Телефон: +38 (044) 502-74-38 (цілодобово) 
Skype: tickets_ua (тільки для дзвінків) 
Email: info@tickets.ua 

З умовами Договору-оферти Інтернет-сайту Tickets.ua ознайомився, погоджуюся з ними, приймаю їх, зобов'язуюсь виконувати, даю згоду на обробку моїх персональних даних.